Σαν σήμερα πριν από 56 χρόνια ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 το Πανεπιστήμιο Πατρών ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας. Η πρώτη Σχολή που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν η Φυσικομαθηματική τετραετούς φοίτησης (Β.Δ. 828/19.10.1966).
Σήμερα και μέσα από την πορεία του έχει σαν στόχους την προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας στους νευραλγικούς τομείς της Επιστήμης των Θετικών Επιστημών, της Υγείας, των…