Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα στο πάρκινγκ της Τερψιθέας. Αν και ο δήμος έχει κάνει στο παρελθόν αρκετές εκλήσεις για να μην σταθμεύουν μόνιμα οχήματα πλανόδιων στα δημοτικά παρκινγκ και επίσης έχει επικοινωνήσει με την αστυνομία για να επιληφθεί του θέματος, το φαινόμενο συναντάται για άλλη μια χρο…