Σε λιγότερο από 50 μέρες οι πολίτες της Πάτρα θα κληθούν να επιλέξουν την δημοτική αρχή των επόμενων 4 ετών. Και η επιλογή αυτή, πέρα από σημαντική, είναι και κρίσιμη.
Γιατί, κατά κοινή ομολογία, η Πάτρα δεν έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει ακόμα τέσσερα χρόνια, ούτε σε ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής από μ…