Ένα άτομο λιγότερο στο σπίτι του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων και την επόμενη Δευτέρα η επιστροφή παικτών στο παιχνίδι.