Εδαφος κερδίζει καθημερινά στους χώρους εστίασης της Πάτρας η πλήρης εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, έστω και υπό μεγάλη μουρμούρα καπνιστών και ιδιοκτητών. Ευκολότεροα συμμαχούν οι δεύτεροι, βέβαια, γιατί τα ενδεχόμενα πρόστιμα, τους απορροφούν την όποια κερδοφορία.
Οι έλεγχοι, όπως βεβαιώνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Θεόδωρος Λάμπος συνεχίζονται «με εντατικούς ρυθμούς» πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που…