Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από την πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους δάσκαλους και τους μαθητές του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών θα έχουν την ιδιαίτερη τιμή να παρευρεθούν στην εκδήλωση που έχει διοργανώσει η Ελληνική Κοινότητα Τάραντα “Μαρία Κάλλας”. Για…