Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η Ελλάδα έχασε έναν μεγάλο ηγέτη. Μία μεγάλη πολιτική και πνευματική προσωπικότητα, με μεγάλη προσφορά στη χώρα, στην εμπέδωση της δημοκρατίας, στα δικαιώματα και στις ελευθερίες του πολίτη. Με τεράστια συμβολή στη διαμόρφωση του σημερινού πολιτικού και κοινοβουλευτικού συστήματος, στη μεταπολιτευτική πολιτική σταθερότητα, στον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο ηγέτης της Αλλαγής, που…