Σχετικά με τις πρόσφατες εργασίες επισκευής και διαγράμμισης του ελαστικού τάπητα στο Βοηθητικό γήπεδο του Παμπελοποννησιακού Στάδιου, το Δ.