Μια εντυπωσιακή δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου έγινε στις 26 Δεκεμβρίου, η οποία όμως δεν θα ήτανορατή από την Ελλάδα.