Ενώπιον δυσμενών εξελίξεων, βρίσκεται το Βιοτεχνικό Πάρκο Πάτρας, καθώς οι διαφορές που είχε με την κοινοπραξία τεχνικών εταιριών που υλοποίησε έργο, δεν έχουν διευθετηθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον η περιουσία του φορέα.
Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου η κοινοπραξία από την Αττική, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΔΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ-ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» βγάζει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, που θα διενεργηθεί από τις 10.00 έως 14.00, ακίνητο της εταιρείας ΒΙΟΠΑ ΑΕ.
Το…