Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιείται από τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος Leader και της ενταγμένης σε αυτό πράξης: «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια». Η εκδήλωση με τίτλο «Ταξίδι στις Γεύσεις της Αιγιάλειας», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στο εστιατόριο Λιόπετρο στη Φωνησκαριά Αιγιαλείας.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
[20:00]: Παρουσίαση προγράμματος FAME ROAD:
Παρουσίαση του έργου Food Art Movement…