Μεγάλη αύξηση των τουριστικών αφίξεων αλλά και των τουριστικών εισπράξεων στη Δυτική Ελλάδα, το 2018, καταγράφει έρευνα του ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με δύο συμπεράσματα που θα πρέπει όμως να προβληματίσουν Περιφερειακή αλλά και τοπικές -δημοτικές- αρχές:
> Η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί παρά την αύξηση των επισκεπτών να έχει μικρό ποσοστό τουρισμού στη χώρα (1% των εισπράξεων) και της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, ανήκοντας σε μια ομάδα Περιφερειών…