Οι χαμηλές…πτήσεις των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, στο β’ τρίμηνο του 2020 προκαλούν έντονη ανησυχία για το φθινόπωρο όπου εκτιμάται ότι η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη.