Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΣΦΙΕ αποτελεί την κορωνίδα των δράσεων της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – EΕΦΙΕ και είναι μια παγιωμένη επί σειρά ετών διοργάνωση-θεσμός που ξεκίνησε το 1994 και έχει στο επίκεντρο το φοιτητικό κοινό.