Οι ειδήσεις στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, όπως τις κατέγραψε το thebest.