Οι ειδήσεις στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, την Παρασκευή 2 Οκτώβρη 2020, όπως τις κατέγραψε το thebest.gr