Οι ειδήσεις στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020, όπως τις κατέγραψε το thebest.gr