Οι ειδήσεις στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτώβρη 2020, όπως τις κατέγραψε το thebest.gr