Νίκος Μπελεγρής
Η Πάτρα έχει χάσει τον προσανατολισμό της και ανακυκλώνει, πολλές τετραετίες τώρα, τη μιζέρια της. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι ο Νίκος Νικολόπουλος ηγείται της «ΝΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ». Κάτι νέο έχει γεννηθεί και μπορεί βάσιμα η πόλη να ελπίζει ότι θα μπει στον αστερισμό της αναδημιουργίας.
Μαρ…