Αν εντοπιστεί κρούσμα δεν θα κλείσει όλο το σχολείο αλλά συγκεκριμένα τμήματα, βάση του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης που υπάρχει. Σχέδιο για τα.