Από το σχολικό έτος 2016-17 εισήχθη στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 131179/Δ5/08-08-2016 του Υπουργείου Παιδείας,  η διδασκαλία του μαθήματος της κολύμβησης υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες της τρίτης (Γ΄) τάξης, που απέχουν μέχρι και 25 χιλιόμετρα από …