Εργασίες ανάπλασης του χώρου που παρέμενε εδώ και χρόνια “φάντασμα”, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Περιμετρικά του χώρου αντικαθίσταται η περίφραξη και επίσης γίνονται εργασίες εξομάλυνσης του δαπέδου του χώρου, με επίστρωση χώματος. Οπως διακρίν…