Πολλές από τις σημερινές τροφές ήταν εντελώς άγνωστες στην εποχή τους