Συγκλονιστικό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Κατερίνα Γατοπούλου για το θάνατο του συναδέλφου της Γιώργου Αναστόπουλου σε τροχαίο:
“ΓIA THN AΠΩΛEIA TOY ΣYNAΔEΛΦOY MAΣ ΓIΩPΓOY ANAΣTOΠOYΛOY.
O XAMOΣ TOY? MAΣ KATAKEPAYNΩΣE. H KHΔEIA TOY? APXAIA EΛΛHNIKH TPAΓΩΔIA, ΛΑOΘAΛAΣΣA, ΘPHNOΣ. ΠOION NA ΠPΩTOΛYΠHΘEIΣ? THN MANA, TON ΠATEPA ΠOY PAΓIΣE TIΣ KAPΔIEΣ MAΣ, TA ΠAIΔAKIA TOY, THN ΓYNAIKA TOY, TA TPEΛAMENA AΔEΛΦIA TOY (OΛOI ΠANΩ AΠO TO KEΦAΛI TOY ΛATPEMENOY TOYΣ), TON IΔIO TON ΓIΩPΓO ΠOY XAΘHKE, AMEΣΩΣ…