Για την 1η Ιουλίου και ώρα 11, όρισε η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτήθηκε η εταιρεία Μαρινόπουλος στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99) του πτωχευτικού κώδικα.
Σημειώνεται πως μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής χορηγήθηκε προστασία υπέρ της εταιρείας Μαρινόπουλος.
Νωρίτερα την Τρίτη η Μαρινόπουλος αιτήθηκε χορήγηση προσωρινής διαταγής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αυθημερόν και η πρόεδρος αποφάσισε την αναβολή της…