Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. υπάρχει συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1- Νομική στήριξη Δημοτικού Υπαλλήλου (Σπηλιωτόπουλος) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
2- 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
3- Ακύρωση της αριθ. 279/24.05.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ σε 24% και ψήφιση πίστωσης ποσού…