Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.
Στην πρόσκληση που απηύθυνε προς τα μέλη της ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Μελάς, αναφέρονται τα εξής:
«Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 22α Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1- Ψήφιση πίστωσης ποσού 146.370€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση…