«Σιωπηλοί μάρτυρες. Τα Βιομηχανικά Κτίρια της Πάτρας και η Αρχιτεκτονική τους».
Πρόκειται για το εξαιρετικό βιβλίο του συμπολίτη Ξεονοφώντα Αργ. Παπαευθυμίου, που θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν στα χέρια τους αναγνώστες της «Π» με την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» της Κυριακής, από τη σειρά Εκδόσεις «Πελοπόννησος», που ήδη μετρούν ένα σημαντικό σερί από παραγωγές.
Είναι μια εξαιρετική δουλειά δοσμένη μέσα από τη διεισδυτική ματιά του Ξενοφώντα Παπαευθυμίου, που συνδυάζει μεθοδικότητα, γνώση, ευαισθησία…