Μία νέα αναπτυξιακή πορεία υπόσχεται η νέα διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Η εκλογή του προέδρου Βασίλη Τριανταφύλλου συμπληρώθηκε με τον ορισμό των τριών αναπληρωτών προέδρων, οι οποίοι ανέλαβαν ήδη καθήκοντα και ο καθένας εργάζεται στον τομέα του για την εξέλιξη του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Τρία αξιόλογα στελέχη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, που ο καθένας έχει διαγράψει τη δική του πορεία, η οποία προδιαθέτει για την αποτελεσματικότητα που θα έχουν και στα νέα τους καθήκοντα….