Είναι κάποιες φορές που, ενώ καθαρίζουμε το σπίτι απ’ την κορφή ως τα νύχια, τελειώνουμε και μας φαίνεται πάλι ακατάστατο.