Πόσο θα μειωθεί ο φόρος; Πότε θα καταβληθεί και πόσο θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων για εργαζόμενους σε αναστολή;