Μετατόπιση του ωραρίου τους αποφάσισαν τα μπουζούκια της Πάτρας. Αποτέλεσμα ήδη να γίνονται αναρτήσεις στα social media για άνοιγμα στις 19.