Μέτρα και πρωτοβουλίες  πήρε ο Δήμο Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού κατά τον πρώτο μήνα.