Η βόρεια πλευρά της Πάτρας παρήγαγε θείο σε αφθονία