Κριός Τα άστρα ευνοούν, ώστε να γεφυρώσετε τα χάσματα με τους άλλους και να βρείτε εσωτερική αρμονία, αποσοβώντας τις εσωτερικές σας συγκρούσεις.