Με τον Άρη στον Ταύρο το πείσμα και η ζήλια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα των σχέσεων. Το τετράγωνο της  Σελήνης με τον Ήλιο δημιουργεί ένταση και υπερβολικό συναισθηματισμό στους περισσότερους του ζωδιακού κύκλου.
ΚΡΙΟΣ Απροσδόκητες εξελίξεις προς όφελός σου στον οικονομικό τ…