ΚΡΙΟΣ Κοιτάξτε να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας και να σκεφτείτε, ποιοι άνθρωποι από τον περίγυρό σας θέλουν το καλό σας.