Σελήνη στον καρκίνο – σε γέμιση. Ανάδρομος Ποσειδώνας στους Ιχθείς – Ανάδρομος μέχρι 29 Νοεμβρίου.