Σελήνη στον Λέοντα – σε γέμιση.   Κριός Η σελήνη σας κάνει αποφασιστικούς και δραστήριους.