ΠΑΤΡΑ 21:00-02:00 (Επόμενης) ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΙΡΗΝΗ Τρικάλων 32, Πάτρα, 26333, ΑΧΑΪΑΣ 2610338188 21:00-08:00 (Επόμενης) Κονίδα Δήμητρα Κ.