Μερτζιάνη Βασιλική Ν. Ακρωτηρίου 36, Πάτρα, 26334, ΑΧΑΪΑΣ 2610315424 Ώρες Εφημερίας: Πέμπτη 13/6/2019 14:00-17:00  & 21:00-02:00  (Επόμενης) Μιχαλοπούλου Γεωργία Π.