ΠΑΤΡΑ08:00 πμ – 21:00 μμΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡΣΟΛΩΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 – ΖΑΪΜΗΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 – ΜΙΑΟΥΛΗΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΚΑΡΑΤΖΑ 116 – ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΚΑΝΑΚΑΡΗ 13521:00 μμ – 02:00 πμΓΚΟΥΛΙΟΤΑ – ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ…