Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:00 – 17:00 μμ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΥΠΡ.ΕΡΜΟΥ 38 – Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
21:00 μμ – 02:00 πμ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΥΠΡ.ΕΡΜΟΥ 38 – Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
02:00 πμ – πρωί
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί Κ…