Πάτρας
14:00 – 17:00 μμ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64A – ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
21:00 μμ – 02:00 πμ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64A – ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΟΤΑΡΑ 157 – ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ – πρωί
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΟΤΑΡΑ 157 – ΑΓΥΙΑ
Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί…