Πάτρας
14:00 – 17:00 μμ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
21:00 μμ – 02:00 πμ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
02:00 πμ – πρωί
ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ …