Ενόψει της διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠγ, περιόδου 11-12 Ιουνίου 2016, ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας οι κάτωθι σχολικές μονάδες:

Ι. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:
1) 3ο ΓΕΛ Πάτρας (249Α)
Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2, Τ.Κ. 26332, Πάτρα
ΤΗΛ: 2610322190, 2610316875, (mail@3lyk-patras.ach.sch.gr)
Εξεταζόμενες Γλώσσες – Επίπεδο : Αγγλική, Γαλλική Α (Α1 & Α2 )- Β (Β1 & Β2) – Γ (Γ1 & Γ2) & Ισπανική Α (Α1 & Α2) – Β (Β1…