Σύμφωνα με τον δημοτικό κανονισμό κάθε ιδιώτης που πρόκειται να χρησιμοποιήσει σκαλωσιά για εργασίες στο εξωτερικό του σπιτιού του, και ως εκ τούτου να καταλάβει τμήμα ή και όλο το πεζοδρόμιο, καμιά φορά και του δρόμου, υποχρεούται στην έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.Ά…