19 αισθητικά δάση υπάρχουν στην Ελλάδα και προστατεύονται από το δίκτυο Natura. Από αυτά ορισμένα είναι στην Αχαΐα.