Αν αλλάξουμε αισθητήρες και βάλουμε αισθητήρα καπνού θα ανιχνεύουμε πυρκαγιά ή αν βγάλουμε τον αισθητήρα και τοποθετήσουμε κάμερα θα εντοπίζουμε καταπατημένα εδάφη