Ο ουρανός είχε κατεβεί χαμηλά το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, αγγίζοντας με τις άκρες του τις σκούρες στέγες των οικοδομών.